Razglednice Maribora

Na razglednicah sem hotela ujeti najlepše motive našega mesta. Žal nekaterih več ni, nekateri so zelo spremenjeni, redke pa lahko še vedno občudujemo.

Večina jih je povzetih po starih razglednicah. Nekateri motivi so stari več kot 100 let. Tam kjer je natančna letnica znana sem jo tudi zapisala.