Botanične razglednice predstavljajo slovenske redke in zaščitene rastline.
Endemične rastline, ki jih najdemo samo pri nas so posebej označene.

Botanične razglednice